Urządzenie SOLARIS — polaryzator światła
Skrócony opis urządzenia do terapii światłem spolaryzowanym typu SOLARIS

W skład urządzenia wchodzą
1. promiennik emitujący światło spolaryzowane
2. monitor — pulpit sterujący pracą urządzenia
3. spiralny przewód łączący powyższe części
4. walizka transportowa

Istotne dla użytkownika informacje techniczne o urządzeniu SOLARIS
Napięcie – 230 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy – 2 x 20 W
Napięcie zasilania źródła światła – 12 V
Zakres długości fal – 500 — 2500 nm
Gęstość mocy promienistej – 50 mW / cm2
Stopień polaryzacji – 98,5%
Żywotność źródła światła – min. 3000 godzin
Warunki klimatyczne eksploatacji – od +10 do + 40°C
Natężenie światła z odległości 0,5 m 2000 lux

Charakterystyka spektralna emisji promieniowania lampy SOLARIS
Lampa SOLARIS® emituje promieniowanie widzialne, o długościach fali od 500 do 2500 nm, z maksimum leżącym w bliskiej podczerwieni.
piler34

Skład spektralny promieniowania (czarna linia na wykresie) wyznaczony jest przez charakterystykę emisji lampy halogenowej, zmodyfikowaną za pomocą interferencyjnego filtra dichroicznego, naniesionego na szklane podłoże.

Kolorami na wykresie uwidocznione są:
żółty — obszar spektralny emisji fali w zakresie terapeutycznym,
niebieski — całkowicie wytłumiony zakres wysokoenergetycznego promieniowania krótkofalowego.

Rozważany przedział spektralny jest znakowany długościami fali w nanometrach na tle paska widmowego, pokazującego odpowiadające barwy emitowanego światła widzialnego.